PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Yalçın Gür

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitim programı; katılımcılara pazarlama ve satış yönetimi ile ilgili vizyon kazandırmayı, yönetiminde etkinleşmeyi ve pazarlamadaki yeni eğilimlerden haberdar olarak rekabet gücünü artırılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Pazarlama yöneticileri, Satış yöneticileri, Pazarlama ve satıştan sorumlu yöneticiler, Pazarlama ve satışta kariyer planı düşünen satışçılar.

Eğitimin İçeriği

Pazarlama nedir?

 • Pazarlama dili
 • Pazarlama ve satış farkı
 • Geleneksel pazarlama – Konvansiyonel yaklaşım
 • Yeni pazarlama eğilimleri – Non konvansiyonel yaklaşım
 • Proaktif pazarlama
 • Müşteri odaklı yaklaşım  – (CRM) Müşteri ilişkileri yönetimi

Temel Bilgiler

 • Ürün Yaşam Çemberi Grafiği – Döngüsü
 • Pazarlama Planı
 • Pazar analizi ve araştırması
 • Satış geliştirme stratejisi
 • Pazarlama İletişimi / tanıtım – halkla ilişkiler – reklam – promosyon – entegre pazarlama
 • Uygun kişisel satış politikaları ve teknikleri
 • Fiyatlandırma stratejisi
 • Şirket ve marka imajının oluşturulması
 • Maliyet analizi – maliyet – fayda çalışması – kar ve kaynak planı
 • Küresel bilgi değişim modeli – Pazarlamayı bilgi değişimi bazından ele alan modüler yaklaşım (Lojistik, Satış otomasyonu, İletişim, Ar-Ge, Pazar analizi, Müşteri ilişkileri yönetimi, Finans, ERP/MRP)

Pazarlama Planı ile Şirket Planı Bağlantısı

 • Misyon tanımlaması
 • Hedefler, Stratejik alternatifler, Stratejiler
 • Rekabet analizi
 • SWOT analizi
 • Stratejik Plan ve Düşünce Modeli Anlayışı Çerçevesinde İş Planı Bütünleştirmesi

Satış Yönetimi

 • Geleneksel anlayış: satış siparişle başlar
 • ‘Satış öncesi – satış – satış sonrası’ süreçlerinin yönetimi
 • Zor müşterinin yönetimi / Müşteri motivasyonunun psikolojisi
 • Satış gücü otomasyonu
 • Satış gücü yönetimi
 • Pazarlama – satış elemanlarının eğitimi ve motivasyonu
 • Seçme – eğitme – motivasyon – ekip(satış gücü) yönetimi