ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ VE TESLİM ŞEKİLLERİ(INCOTERMS) EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Cengiz Özkan

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Hukuksal Açıdan Satış Sözleşmeleri

 • Satış Sözleşmelerini Genel Tanıtımı
 • TC. Borçlar Kanunda Alım-Satım Anlaşmaları
 • Alım Satım Anlaşmalarında Tarafların Görev ve Sorumlulukları
 • Uluslar arası Satış Sözleşmeleri

Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Genel Yapısı

 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Tarafları
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Hususlar
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Örnek Uygulamalar

Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
 • Uzlaşma
 • Dostane Çözüm
 • Tahkim

Uluslararası Tahkim Kurumları

 • ICC ve Tahkim
 • ICSID
 • UNCITRAL

ICC’ ve INCOTERMS’2010 UN Tanıtımı

 • Teslimin önemi
 • Incoterms 2010 ‘un tanıtımı
 • Incoterms 2010 ‘a göre teslim şekilleri
 • Incoterms 2010 teslim Şekilleri ile ilgili uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Incoterms’in hukuki durumu
 • Türkiye’de Incoterms Uygulamaları
 • Fiyatlandırma ve Incoterms