DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UZMANLIĞI

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Cengiz Özcan

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

 Eğitimin İçeriği:

DIŞ PAZARLARA HAZIRLIK

 • Nasıl dış ticaretçi olunur?
 • Hangi çalışmalar ihracat tanımına girer
 • İhracat çeşitleri
 • İhracatta görülen engeller

 PAZAR ARAŞTIRMASI

 • Pazar araştırması nedir?
 • Pazar araştırmasının faydaları nelerdir?
 • Pazarlama Politikası nasıl belirlenir?
 • Pazarlama Stratejileri
 • Alternatif pazarlama stratejileri
 • Pazar Bölümlendirme
 • Kaynak Stratejileri

 HEDEF PAZARIN BELİRLENMESİ

 • Pazarlama planının belirlenmesi ve hedef pazarın seçimi
 • Hedef pazara giriş stratejileri ve rekabetçi avantaj analizi
 • Pazar analizi
 • Ticari Çevreler ( Sosyal Ve Kültürel Çevreler)
 • Ticari anlaşmalar
 • Dünyadaki Ticari Bloklar
 • Hedef pazarı belirlerken dikkat edilmesi gereken faktörler 

İHRACATA HAZIRLIK II ( ÜRÜN-TESİS YETERLİLİĞİ)

 • İhracatta İş planının yapılması
 • İhracatta maliyet unsurunun değerlendirilmesi
 • Ürüne, ülkeye göre ihracat planının belirlenmesi
 • Ürüne, ülkeye göre ihracatta yapılacak işlemler
 • Uluslar arası teknik yeterlilik ve Standartlar

 FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

 • Fiyatlandırma politikaları
 • Fiyatlandırma faktörleri
 • Fiyatlandırma kararlarındaki hedefler
 • Fiyatlandırma karar süreci
 • Fiyatlandırma yöntemleri
 • Yeni mamulün fiyatlandırması ve izlenebilecek stratejiler
 • Psikolojik fiyatlandırma, transfer fiyatlandırması, stratejiler ve uygulamalar
 • İhracatta fiyat rekabeti ve hizmet kalitesi
 • Fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar
 • Fiyat ve maliye belirlemede karşılaşılan sorunlar

 MÜŞTERİ BULMA VE ÜRÜN TANITIMI

 • Müşteri bulma teknikleri
 • Ürün tanıtımı
 • Uluslar arası Pazara giriş yolları
 • Gelen taleplerin Değerlendirilmesi
 • İthalatta Satın alma kararlarının etkilenmesi

 TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMANIN YAPILMASI

 • Dış Ticarette Taraflar
 • Anlaşmanın yazılı hale getirilmesinin önemi
 • Satış Sözleşmesi hazırlama teknikleri
 • Uluslar arası Satış sözleşmesinin ana unsurları
 • Anlaşmazlıklar ve çözüm yolları
 • Uluslar arası Tahkim Kurumları
 • Satış Sözleşmelerinde yapılan hatalar ve çözüm yolları

 RİSK YÖNETİMİ

 • Riskin tanımı
 • Risk çeşitleri
 • Risk yönetimi
 • Piyasa riskleri
 • Dış Ticarette karşılaşılan riskler
 • Riskin Kime Ait olduğunun belirlenmesi
 • Dış Ticarette Riski bertaraf etme yöntemleri
 • Risk Yönetiminde Basel II. Sözleşmesinin Önemi

 ULUSLAR ARASI SİGORTA YÖNTEMLERİ

 • Sigorta nedir?
 • Sigortanın avantajları
 • Dış Ticarette Sigortanın önemi
 • Dış Ticarette Sigorta çeşitleri
 • Dış Ticarette Sigorta belgeleri

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

 • Dış Ticarette Finansmanın önemi
 • İhracatın finansmanı
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadede İhracatın Finansmanı
 • İhracatta Kullanılan Finansman Yöntemleri
 • Finansman Belgeleri
 • İhracatın Finansmanına yönelik teşvikleri

LOJİSTİK :  TEDARİK VE ÜRÜN DAĞITIMI  YÖNETİMİ

 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Tedarik Zincirinde Pazarın yapıları
 • Üretim Yönetimi
 • Lojistik Ve Üretim Planlama
 • Tedarik Zincirinde Dağıtım ağının tasarlanması ve fiziksel dağıtım