PAZAR ARAŞTIRMALARI VE PAZAR GELİŞTİRME

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Yalçın Gür

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Eğitimin Amacı

Program; stratejik düşünme modeli, planlama, iş planı hazırlama, iş geliştirme projesi oluşturma, pazar araştırma teknikleri, genel araştırma incelikleri, anket incelikleri,  pazar geliştirme gibi ve benzeri konulardaki bilgilerle örnekleri aktararak uluslararası standartlarda pazar araştırması yapmayı öğretmeyi ve pazar geliştirme projeleri hazırlamada etkinlik sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitimin Hedefleri

Amacı gerçekleştirmek için şu hedefler belirlenmiştir:
Pazarla ilgili pazarı tanımayı ve pazarı derinliğine araştırmayı olanaklı kılacak kaynakların tespitinde ve onlara hızlı ulaşmada yetkinlik sağlanması,
Zaman kullanımında ve sonuca ulaşmada optimum etkinlik sağlanması için kaynakların analizi,  seçilmesi, sınıflanması, kodlanması gibi ve benzeri konularda yetkinlik sağlanması
Pazarla ilgili bilgiye ulaşma ve elde etme konularında teknikleri, metotları ve araçları kullanmada yetkinlik sağlanması
Sektörel ve müşteri segmentasyonuna yönelik bilgi toplamada yetkinlik sağlanması
Bilgilerin değerlendirilmesi ve sentezi konusunda araçların, metotların ve proje hazırlama inceliklerinin kullanımında yetkinlik sağlanması
Sonuç odaklılıkta etkinliği sağlayacak stratejik düşünme, yaklaşım ve planlama becerisinin geliştirilmesi
Pazar ve pazarlama araştırmalarının farklılığı ile ilgili farkındalık geliştirilmesi
Etkili sunuş, projeleştirme ve raporlama konularında yetkinlik sağlanması

Eğitimin İçeriği

 • Strateji Nedir? – Strateji Nasıl Belirlenir?
 • Strateji ve Stratejik Yaklaşım – Stratejik Düşünme Modeli Döngüsü
 • Yakından Bakma – Öğrenme / Kilit Bulguları Belirleme / Taktik Merkez Odaklı Stratejik Plan Modeli
 • Vizyon Oluşturma
 • Misyon Belirleme
 • Hedef Belirleme – Hedeflerin Doğru Yönetimi
 • Stratejik Alternatifler Oluşturma – Opsiyonları Belirme
 • Strateji – Yol  Seçimi
 • Uygulama – Uyarlama – Ayarlama
 • Ne Yapılacak, Kim yapacak (5N-1K)
 • Planlama Teknikleri
 • Program Oluşturma
 • Organizasyon Kurma ve Görevlendirme
 • Alternatif Yaklaşım Teknikleri
 • Karşılaştırma ve Analiz Yöntemleri
 • Karşılaştırma ve Analiz Yöntemleri
 • Araştırmanın Temel Unsurları
 • Araştırma İncelikleri
 • Pazar Araştırması İncelikleri
 • Pazar Araştırması Örneği
 • Fikirleri Yaşama Geçirmenin Yolu / İş Planı Hazırlama
 • İş Planı Akışı
 • İş Planı Örneği-Raporlama
 • Rapor kurgusu
 • Geleneksel – Fonksiyonel
 • Etkili Rapor SunuşuFonksiyonel Rapor
 • İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Raporlama
 • Pazar – İş Geliştirme Modeli Kapsamı
 • Pazar – İş Geliştirme Modeli Hazırlama İncelikleri
 • Çeşitli araştırma örnekleri
 • Sektörel ve Bölge Bazında Pazar – İş Geliştirme Projesi Hazırlama Örneği