GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Cengiz Özcan

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Yeni Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği

 • Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerinin Genel Yapısı
 • Gümrük Terimleri
 • Gümrük Bölgesi
 • Gümrük Tarifeleri
 • Gümrük Mükellefi
 • Gümrük Kanuna Göre İdarenin Görev ve Yetkileri ve Mükellefin Sorumlulukları

Gümrük Rejimleri

 • Gümrük Rejimlerinin Genel Özellikleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Geçici İthalat Rejimi (ATA Karnesi İşlemleri)
 • Transit Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • İhracat Rejimi

Gümrük Beyannamesi ve Özet Beyan İşlemleri

 • Özet Beyan İşlemlerinin Aşamaları
 • Gümrük Beyan İşlemlerinin Aşamaları
 • Transit İşlemleri

Diğer Gümrükleme İşlemleri ve Uygulama Örnekleri

 • Geçici Depolama Statüsü
 • Geçici Depolama Yelerindeki Gümrük Operasyonları
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Operasyonlarına İlişkin Cezai Müeyyideler
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Rejimleri
 • Gümrüklü Sahaların (Geçici Depolama Yeri, Antrepolar, Serbest Bölge) Genel Yapısı,
 • Operasyonel ve Lojistik Uygulamalar
 • Gümrük Antrepo Rejiminin genel Özellikleri
 • Gümrük Antrepo Tipleri
 • Basitleştirilmiş Usul ve Esasların Genel Özellikleri
 • Sonradan Kontrol Sisteminin Genel Özellikleri

Gümrük mevzuatına göre usulsüzlük sayılan haller

 • Usulsüzlük Sayılan Haller
 • Para Cezaları ve Diğer Yaptırımlar

5607 Sayılı Yeni Kaçakçılık Kanunu

 • 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunun Getirdiği Yenilikler
  Kaçakçılık Nedir?
 • Teşebbüs ve Diğer Haller
 • Eylemler ve Cezaları

E-Gümrük,E- Gümrük Örnekleri ve Uygulaması

 • E- Devlet Nedir?
 • E -Gümrüğün Tanıtımı
 • Bilge Programı Tanıtımı
 • Bilge programına göre Özet Beyan, Gümrük Beyanı, Transit İşlemleri