DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK OPERASYONLARI

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Cengiz Özcan

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

1. Dış Ticaretin Tanıtımı

 • Uluslar arası ekonomi açısından Dış Ticaret
 • Dış Ticaretçi olabilme şartları
 • Uluslararası ticarette taraflar

2. Uluslararası Satış Sözleşmeleri

 • Hukuksal Açıdan Uluslararası Sözleşmeler,
 • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü
 • Uluslararası Tahkim Kurumları

3. Teslim şekilleri

 • Dış Ticarette Teslimin Önemi
 • Teslim Şekillerinin Açıklanması
 • Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar
 • Incoterms 2010 ‘un tanıtımı
 • Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar Ve Pratik Çözüm Önerileri
 • Teslimatla ilgili Uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Türk Dış Ticaretinde Mal Teslimi İle İlgili Sık Yapılan Hatalar
 • Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu

 4. Ödeme Şekilleri

 • Dış Ticarette kullanılan ödeme şekilleri
 • Mal bedellerinin tahsil edilmesi, tahsil süreleri, hesap kapatma işlemleri
 • Ödemeden kaynaklanan sorunlar, Pratik çözüm önerileri
 • Akreditif Açılması ve Uygulama-Analizi
 • Akreditif mektubu Okuma ve değerlendirme teknikleri, uygulamalar
 • Yeni UCP 600’ün yorumlanması
 • UCP 600 ‘e göre akreditif işlemleri

 5. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Alınması Gereken İzinler ve Sertifikalar

 • Uluslar Arası Belgelerin Ortak Özellikleri, Belgelerin İncelenmesi
 • Belge Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Ticari belgeler, yükleme belgeleri, sevk belgeleri, dolaşım belgeleri, menşei belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, anlaşma şartları için gerekli diğer belgeler, akreditif belgeleri ve örnekleri
 • Belgelerin tanzimi, çeşitli işlemlerde belge kullanımı
 • Belgelerle İlgili İşlemlerde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Mala Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
 • Ülkeye Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
 • İthalat Uygulamaları, Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi

6. Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

 • Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği
 • Gümrük Rejimleri
 • Gümrük Beyannamesi ve Özet Beyan İşlemleri
 •  
  Diğer Gümrükleme İşlemleri ve Uygulamaları
 • ATA karnesi, TIR Karnesi işlemleri
 • Basitleştirilmiş Usul ve Sonradan Kontrol Uygulamaları
 • E-Gümrük

 7. Kambiyo Mevzuatı Uygulamaları

 • İhracatta Kambiyo İşlemleri, İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili işlemler, tahsil şartları, süreler, mücbir sebepler, hesap kapatma işlemleri, uygulamalar, çözüm önerileri
 • İthalatta Kambiyo İşlemleri, İthalat Bedellerinin ödenmesi ile ilgili işlemler, ödeme şekilleri, hesap kapatma işlemleri, hesap kapatmayanlara yapılacak işlemler, terkin, ithalatın yapılamaması, uygulamalar, çözüm önerileri
 • Bankalar ve özel finans kurumlarının sorumluluğu
 • İthalat Mevzuatı
 • İhracat mevzuatı
 • Anti Damping ve Sübvansiyon tedbirleri

 8. İhracat Teşvikleri

 • İhracat teşvikleri
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Uygulamaları