Erdem Bağcı

DOÇ.DR.ERDEM BAĞCI, İngilizce İşletme bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat anabilim dalında Yüksek Lisans derecesini ve 2013 yılında ise aynı üniversite ve bölümde Doktora derecesini aldı.

Halk Bankası’nda kısa bir süre çalıştıktan sonra, Deha Eğitim Kurumları’nda 30.000’in üzerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin yetiştirilmesinde eğitmenlik ve yöneticilik yapmış ve birçok firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğretim üyesidir. MEF Üniversitesinde Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans düzeyinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Akademik çalışma alanları ise enflasyon, büyüme hızı, milli gelir, gayri safi yurtiçi hasıla, işsizlikteki değişmeler ve gelir dağılımı adaletsizliği gibi makroekonomik konulardır.

SMMM ruhsatına sahiptir.