DIŞ TİCARET OPERASYON EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Cengiz Özcan

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir. 

Eğitimin İçeriği:

DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ VE TEMEL ESASLAR

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Satış İşleminin Başlangıcı ve Satış Sözleşmelerinin Analizi

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analiz
 • İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz

ÖDEME ŞEKİLLERİ ve TAŞIDIKLARI RİSKLER

 • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
 • Hukuki Arka Plan ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

AKREDİTİFLİ ÖDEME ŞEKLİ

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC –UCP 600)
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi

TEMEL DIŞ TİCARET BELGELERİ

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar ve Original Fatura
 • Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
 • Yükleme Belgeleri ( Çeki Listesi ve Koli Listesi)
 • Sevk belgeleri
 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı     
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri

 DOLAŞIM BELGELERİ ve MALIN MENŞEİ KAVRAMI

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve Taşıdığı Önem
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, vb.)

REZERV ÇALIŞMALARI

 • Genel Anlamda rezerv ve ihracatçıya getirdiği riskler
 • Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri ve Sigorta Poliçeleri İle İlgili Rezerv Çalışmaları

DIŞ TİCARET MEVZUATININ TANITILMASI

 • İhracat Mevzuatı / İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

KAMBİYO MEVZUATI

 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması (TPKK, 32 Sayılı Karar, 1M)
 • İhracatta Kambiyo Taahhüdünün kapatılması
 • İthalata Kambiyo Taahhüdü
 • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri

İHRACAT-İTHALAT İŞLEMLERİ

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI

 • Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler doldurarak Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.

İHRACATTA KDV İSTİSNASI ve KDV İADE İŞLEMLERİ

 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret İşlemlerine Getirdiği Kurallar
 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci 

GÜMRÜK MEVZUATI ve GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİK

 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar
 • B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Ticaret Rejimi
 • Kesin İhracat
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dâhilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Cezaları ve İtirazları
 • Tasfiye İşlemleri

SERBEST BÖLGELER ve İTHALAT-İHRACAT İŞLEMLERİ

 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi Ve Avantajları
 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  

TEK TİP GÜMRÜK BEYANNAMESİ ve DOLDURULMA ESASLARI

 • İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • Diğer İşlemler ve Gümrük Beyannamesi

DIŞ TİCARETTE TEŞVİKLER, DEVLET YARDIMLARI ve EXIMBANK İŞLEMLERİ

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )
 • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Eximbank Kredileri ve İhracat sigortası

DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (GENEL TANITIM)

 • Askıya Alma Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Eşdeğer Eşya Kullanım Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Elektronik Veri İşleme Yoluyla Müracaat ve Kapsama İşlemleri 

DEPOLAMA ENVANTER YÖNETİMİ VE DIŞ TİCARET

 • Antrepo, Fiktif Depo, Serbest Bölge Kavramları
 • Özel Nitelikli Depolarda Malzeme Akış Süreci ve Zaman Etütleri
 • Serbest Bölge ve Antrepolarda Envanter Yönetimin Önemi ve Temel Prensipler
 • İthalatta Sipariş Yönetimi ve Depo-Dış Ticaret Servisi Arasındaki Koordinasyon
 • Stok Kontrol ve İthal Maliyetleri Açısından Analiz

 AMBALAJ ETİKETLEME VE DIŞ TİCARET

 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi

TAŞIMACILIK LOJİSTİK VE DIŞ  TİCARET

 • Nakliye Türleri
 • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
 • Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
 • Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi 

ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI

 • İthalat İhracat Öncesi Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman
 • Dış banka Prefinansmanı
 • İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim,Amex,Hermes Kredileri)
 • Dış Finansal Kiralama-Leasing
 • İhracat İthalat Sonrası Finansman
 • Banka Kredileri
 • Uluslar arası Factoring
 • Forfaiting
 • Bağlı İşlemler –Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter / Switch / Buy Back / Off-Set )
 • Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri Ve Kullanış Biçimler

ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ

 • Mala İlişkin Riskler
 • İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri
 • Ödemeye İlişkin Riskler
 • Ticari Risk
 • Reklâmasyon Riski
 • Politik Risk
 • Transfer Riski
 • Mali Risk
 • Dokümantasyon Riski
 • Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )
 • Hedging
 • Döviz Swapları
 • Opsiyonlu İşlemler

İHRACATTAN ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GEÇIŞ

 • Uluslararası Ticaretin Bugünkü Yapısı
 • Stratejik Odaklaşma –Stratejiden Organizasyona Geçiş
 • Yeni Pazarlar, Yeni Vizyonlar

 ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ ve CRM

 • Pazarlamanın Dayandığı Temeller (4P ve 4C)
 • Pazar Türleri
 • Stratejik Planlama (Pareto Analizleri Atak Defans Prensipleri)
 • Pazar Araştırması Ve Pazarlama Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 • Pazar Talebinin Tahmini Ve Ölçümü
 • Ülke ve Hedef Pazar Seçimi
 • CRM ve Tüketicilerin Satınalma Davranışları
 • CRM ve Malların-Hizmetlerin Yaşam Süreci İlişkisi Pazarlamadaki Yeni Trendler

 E-TİCARET UYGULAMALARI

 • B2B, B2C, C2C Pazar Yerleri
 • İnternet Ortamında Ürün Tanıtımı ve Müşteri Bulma
 • İnternet Ortamında Ürün ve Tedarikçi Bulma
 • Hukuki Arkaplan ve 5070 Sayılı e-İmza Kanunu

 

SATIŞ PROSEDÜRÜ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

 • Satış Öncesi Hazırlık ve Müzakere Planlama
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Satış kapatma
 • Transit Ticaret Örneği Üzerinden Sınıf İçi Müzakere Çalışması