STRATEJİK SATIN ALMA YÖNETİMİ, SATIN ALMADA FİYAT ANALİZLERİ VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Metin Çavuşlar

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • SATIN ALMA ve STARTEJİK SATIN ALMA NEDİR?
 • Temel Satın Alma İşlemleri
 • Temel Satın Alma Süreçleri
 • Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri
 • Tedarikçi İlişkileri ve Değerlemesi
 • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir?
 • Global Soursing
 • Supply Market
 • Fiyat Araştırması
 • Fiyat Karşılaştırması
 • Fiyat Analizi
 • Optimum Tedarikçi
 • Stok Yönetimi açısından minimum Sipariş Miktarı Tespiti
 • Sözleşme Yönetimi
 • Taslak Satın Alma Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Sözleşmede Dikkat edilmesi gereken Noktalar
 • Sözleşmedeki Önemli Maddeler
 • Sözleşmede Kazan_Kazan Modeli Nasıl Uygulanılır?
 • Tedarikçiler ile Sözleşmeler Görüşülürken Neler Yapılmalıdır?
 • Sözleşmede Geçerlilik Sreleri Nasıl Düzenlenmelidir?
 • Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler nelerdir?
 • Sözleşme ve Müzakerelerde Anlaşmazlık Noktaları Nasıl Aşılmalıdır?
 • FİYAT GÖRÜŞMELERİ VE OPTİMAL FİYAT TESPİTİ
 • Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Gereken Veriler
 • Fiyat Görüşmelerinde Uygulanılacak Stratejiler
 • Stratejik Fiyat Hedeflerine Nasıl Ulaşılabilir?
 • DIŞ KAYNAK KULLANIMI
 • Dış Kaynak Kullanımı Nedir?
 • Yap-Satın Al Karar Mekanizması Nasıl İşler?
 • Dış Kaynak Kullanımında Dikkat Edilecek Olan Noktalar
 • Dış Kaynak Sözleşmeleri Nasıl Yapılmalıdır?
 • ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ
 • İNCOTERMS Kullanımda Dikkat Edilecek Hususlar
 • ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
 • STARTEJİK SATIN ALMA TEKNİKLERİ
 • Stratejik Satın alma Raporları ve Oluşturulması
 • Satın Alma Bütçesi Nasıl Hazırlanılır, Nasıl Takip Edilir?
 • PARETO (ABC) ANALİZİ
 • RİSK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
 • Risk Yönetimi
 • Risk Temel Kavramları
 • Risk Alanları
 • Risk Sınıflandırma
 • Risk Yönetim Süreçleri
 • Yedi Kalite Geliştirme Aracı
 • İlişkiler Diyagramı,
 • Yakınlık Diyagramı
 • Ağaç Diyagramı
 • Matris Diyagram
 • Matris Veri Analizi
 • Süreç Karar Diyagramı
 • Ok Diyagramları
 • Satın Almada FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi
 • Genel Kullanım Alanlarına Göre FMEA Gruplaması
 • FMEA UYGULAMASI
 • SATIN ALMADA RİSK KATEGORİLERİ
 • SATIN ALMADA RİSK YÖNETİMİNE DESTEK ÇALIŞMALAR
 • EREKEN UYARI SİSTEMİ