TOK ANALİZİ ve AZALTMA YAKLAŞIMLARI EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Metin Çavuşlar

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Eğitim İçeriği:

 • Stok nedir?
 • Stok maliyetlerinin verdiği zarar nedir?
 • Stok maliyetlerinin hesaplanması
  • Gerçekleşen stok maliyeti hesabı yaklaşımı
  • Öngörülen ve planlanan stok maliyeti hesabı ve bağlı maliyet planlaması
 • Rekabetin fiyatlar üzerindeki baskısı
 • Rekabet yapılanmasının stok maliyetleri arasındaki ilişki nedir?
 • Stoklar üzerinde en zor sorun, Kararsız talep
 • Depo operasyonlarının stok maliyetleri üzerindeki etkileri
  • FIFO/LIFO uygulamalarının stok maliyetleri üzerine etkileri
  • Sabit adres/rastgele adres operasyon uygulamalarının stok maliyetleri üzerine etkileri
 • Stok maliyetlerinin azaltılması (stok maliyeti esas alınarak hesap üzerinden yaklaşımlar)
 • Stok maliyetinde stok devir hızını esas alarak üretilebilecek çeşitli çözümler
  • JIT yaklaşımı, bu yaklaşımın fiyat ve rekabet üzerindeki etkileri
  • Modifiye JIT yaklaşımı
 • Stok maliyeti ve bağlı hesaplarına bütüncül yaklaşımlar
 • Neden bir takım pratik uygulamalar istenen hassasiyeti vermemektedir
 • Depo bütününün stokta bulundurma maliyeti ve deponun stok devir hızı hesabının önemi
 • Stok azaltma sorununa nasıl yaklaşmalıyız?
 • Pareto analizinden yararlanma maliyet unsurlarının analizi-hangi stok kalemleri daha çok maliyet yapıyor?
 • Stok maliyetlerinin yorumlanması nerelerde maliyetler oluşuyor yorumları ve doğru tedbirler nasıl alınabilir?
 • Stokta bekleme süresi
 • Stok yeterlilik süresi
 • Stok gün sayısı
 • Ekonomik sipariş verme miktarı
 • Sipariş tekrarlama noktası
 • Envanter seviyelerinin belirlenmesi (azami, asgari ve ortalama stok seviyeleri)
 • Optimum sipariş büyüklüğü
 • Sipariş büyüklüğü ile tedarik süresi arasındaki ilişkilerin irdelenmesi
 • Değişken sipariş süresi ve sabit tedarik süresi durumlarında tedarik yönetimindeki farklılıklar
 • MRP I (Material Requirement Planning) – Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • MRP II (Manufacturing resourses planning) – Üretim kaynakları planlaması
 • ERP I ve ERP II (Enterprise Resource Planning) – Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Bu planlamalarda hedefe ulaşmak için paydaşlar (tedarikçiler ve satıcılar) ile ilgili yapılması gerekenler
 • İdeal hedef belirleme, maliyet ve ürünlerle ilgili riskler
 • Riskler nelerdir?
 • Hedef belirlemede olabilirlik tespitleri
 • Olanaklar dahilinde hedef belirleme ve uygulama
 • Yeniden sipariş açma süreci ve bu konuda yaşanan sıkıntılar
 • Sipariş büyüklükleri sorunu ve bu sorunu aşmak için yapılabilecekler
 • Stok kalemleri üzerinden stok maliyetlerini esas alan pareto analizi yaklaşımı
 • Ürün kodlama konusundaki dikkatsizliklerin yarattığı sorunlar
 • Kullanılacak olan ürünler konusunda alınabilecek olan tedbirler bütünü
 • Çeşitli stok hatalarının yarattığı stok sorunları ve maliyetleri
 • Çeşitli operasyon hatalarının yarattığı stok sorunları ve maliyetleri
 • Stok Kalite Rasyosu (oranı)-Inventory Quality Ratio (IQR)
 • Hedefler ve sonuç riskleri karşılaştırması