PLANLAMA VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Metin Çavuşlar

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Tedarik Kavramı
 • Tedarik Zincirine İlişkin Temel Kavramlar
 • Tedarik Zincirinin Amacı, Yararları ve Gereksinimleri
 • Tedarik Zincirinin Tasarlanması
  – Organizasyon Yapılanması
  – Bilgi Paylaşımı (yazılım sistemleri)
  – Üretim / Operasyon Yönetimi
 • Tedarik Zincirinin Planlanması
  – Tedarik Zinciri Operasyonları
  – Tedarik Zinciri Süreçleri
  – Tedarik Zinciri Sistemleri
  – Tedarik Zincirinde Maliyetler
  – Tedarik Zincirinde Performans
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  – Satın Alma
  – Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
  – Envanter Yönetimi
  – Dış Kaynak Kullanımı
  – Ölçümleme ve Verimliliğin Sorgulanması (SCOR model)
  – Süreç İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma
  – Tedarik Zincirinde Koordinasyon
  – Koordinasyonda Kullanılan Yönetimsel Metodlar
  – Koordinasyonu Engelleyen Faktörler
 • JIT Satın Alma – TOYOTA Modeli
 • Modifiye JIT Uygulaması 

TALEP TAHMİNİ

 • Kolay yanıtlar alınabilmesine karşın, talep tahmininde formül uygulamalarında neden başarılı olamıyoruz?
 • Kararsız talep nedir ve neden istikrarlı talep elde edemiyoruz? Global olarak rekabet ve yaygın krizler döneminin etkileri nedir?
 • Talep tahmininde Japon yaklaşımı, JIT uygulamasındaki başarının bu konudaki önemi?

Kararsız talep ve JIT uygulamalarının başarılı uygulama örnekleri

DEPO İHTİYAÇ ANALİZİ

 • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
 • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
 • Sıfır hatalı stok yönetimi
 • Depo iç düzeninin (iç organizasyonu) hazırlanması ve etkin kullanımı
 • Depolama prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
 • Barkod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
 • Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
 • Malzeme kodlama sistemleri
 • Mal hareket şekilleri
  – FİFO – LİFO

KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi

STOK YÖNETİMİ

Stok Miktarları nasıl Belirlenir/Belirlenmelidir?

 • Stok planı
 • Stok Maliyeti ***
  – Fiili Maliyet Yöntemi
  – Ortalama Maliyet Yöntemi
      > Basit Ortalama Maliyet Yöntemi
      > Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
      > Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
  – İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi
  – Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi
  – Standart Maliyet Yöntemi
  – Düşük Değerle Değerleme Yöntemi
  – Yerine Koyma Değeri İle Değerleme Yöntemi
  – Yeni Giren İlk Çıkar (NIFO) Değerleme Yöntemi
  – Temel Stok Değeri İle Değerleme Yöntemi
  – Satış Fiyatı İle Değerleme Yöntemi
  – Borsa rayici bulunan malların borsa rayiciyle değerlenmesi
  – Fiyat seviyelerini yansıtan indekslerin veya katsayıların kullanılması ile uygulanan, cari satın alma gücü sistemine göre stokların değerlenmesi
 • Stok Devir Hızı
  • Stokta Bekleme Süresi
  • Stok Yeterlilik Süresi
  • Stok Gün Sayısı
  • Stok Tespit Yöntemleri Nelerdir?
  • ABC analizi,
  • Çabuk Yanıt (Quick Response) ne ifade eder?
  • MRP I (Material Requirement Planning) – Malzeme İhtiyaç Planlaması ve MRP II (Manufacturing resourses planning)
  • ERP I ve ERP II (Enterprise Resource Planning) – Kurumsal Kaynak Planlaması
  • Ekonomik Sipariş Verme miktarı,
  • Tekrar Sipariş verme noktası,
  • Üretim Emri miktar modeli,
  • İskonto miktar modeli,
  • Olasılıklı modeller, emniyet stoku,
  • Optimum sipariş miktarı,
  • Sipariş büyüklüğün değişimine karşı tedarik süresi değişimleri,
  • Pazar taleplerine bağlı olarak sipariş süresi değişimleri,

Sabit tedarik süresine göre oluşabilecek model,

 • Stok Seviyeleri Tespit Yaklaşımları Nelerdir?
  • Azami stok, asgari stok ve ortalama stok düzeyleri.
  • İdeal hedef belirleme, maliyet ve ürünlerle ilgili riskler
  • Riskler nelerdir?
  • Hedef belirlemede olabilirlik tespitleri
  • Olanaklar dâhilinde hedef belirleme ve uygulama
 • Stok Kalite Rasyosu/Oranı konuları -Inventory Quality Ratio (IQR)
  Hedefler ve sonuç riskleri karşılaştırması