LOJİSTİK YÖNETİMİ

Eğitim Hakkında

Online Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online canlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Genele Açık Katılımlı Eğitim Açıklaması: Eğitim anlaşmalı olduğumuz otellerin toplantı salonlarında yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze eğitimimiz genele açık katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları bilgileri eğitimden önce ücretsiz ön kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Firmalara Özel Eğitim Açıklaması: Eğitim firmanızın toplantı salonunda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Firmanıza Özel Eğitim, sadece firmanız çalışanları katılımlı bir eğitimdir. Eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Genele açık eğitimlerimizin yer, zaman ve katılım koşulları firmanız ile birlikte planlanacaktır. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Saatleri: 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Eğitmen: Metin Çavuşlar

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

Eğitimin Amacı 

Lojistik; Taşıma, depolama, stok, envanter, ürün ve malzeme yönetimi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsayan bir sektördür. Bu bilgileri bir sistem üzerinden planlayan, işleten, sonunda doğru bir şekilde raporlayan firmaların rekabet gücü artar.

Temel Akademi kapsamlı “Lojistik” eğitim programımızda bu bilgilerin hepsini detaylı bir şekilde öğrenecek, uygulamalar ile bilgilerinizi pekiştireceksiniz.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Malzeme Yönetimi, Planlama, Dış Ticaret, Satınalma Yönetici ve çalışanlar veya çalışmak isteyenler ,  bu sektörde çalışıp bilgilerini güncellemek isteyenler veya bu sektör ile ilgilenenler.

Eğitimin İçeriği:

 • Lojistik tanımı.
 • Lojistiğin tarihçesi ve gelişimi.
 • Askeri uygulamalarda Lojistik ve önemi.
 • Kamu alanında Lojistik ve önemi.
 • Japon iş modelinde lojistik ve neden kullanıma geçti? Kaizen ve Kanban’ın Lojistikle bağlantısı.
 • Çağdaş iş yaşamında ve Rekabette Senkronizasyonun Önemi.
 • Lojistik uygulamaların rekabete kazandırdıkları.
 • İş Yaşamında Lojistik.
 • Lojistik yönetimine giriş.
 • Lojistik Yönetimi-Lojistik, Stratejisi ve Planlaması.
 • Lojistik konusunda temel başlıklar.
  • Malzeme tedarik yönetimi.
  • Ürün dağıtım lojistiği.
  • Üretim lojistiği.
  • Dış kaynak kullanımı yönetimi.
  • Verimlilik analizleri.
  • Stok devir hızı.
  • Araç ve ürün sevkıyat yönetimi.
 • Lojistiğin temel verileri.
 • Lojistik etkinlikler.
 • Lojistik etkinlikler kapsamında oluşan olaylar.
 • İşletme stratejisinin planlanması.
 • Lojistikle ilgili karar tercihleri.
 • Lojistik ve Müşteri Hizmetleri
 • Müşteri şikayetleri.
 • Lojistik servis kalitesinin müşteri sadakatine etkisi.
 • Lojistik kuramları için performans kriterleri.
 • Müşteri hizmetleri standartları.
 • Lojistik anlayışta organizasyon yapıları.
 • Depo ve Stoklarla ilgili hususlar.
 • Lojistik organizasyonlarda standart süreç.
 • Organizasyon yapıların değişik yaklaşım mantıkları.
 • Malzeme Tedarik Yönetimi
 • Tedarik zinciri yönetiminde çağdaş yaklaşım.
 • Tedarik zinciri yönetiminde yönetim ve iş akış şeması.
 • Dağıtım Kanalı Yönetimi
 • Dağıtım ağının stratejik planı.
 • Dağıtım ağı gereksinimlerinin tespit edilmesi.
 • Envanter planlama modelleri.
 • Stok Seviyesi Planlaması ve Yönetimi
 • Depo Tasarımı, Depo Yönetimi, Stok Yönetimi
 • Tesis içi Malzeme Taşıması – Mal Elleçlemesi
 • Lojistik akış şeması.
 • Nakliye Planlaması Malzeme Tedarik Yönetiminin ve Ürün dağıtımı yönetiminin  Genel Lojistik İçindeki Yeri
 • E -Ticaret ve Bilgi İşlem Teknolojilerinin Kullanımı